Pricing

GO CHECK IN

From $59

GO CHECK IN POS

From $50

WEBSITE + SEO

From $59

GO BOOKING

From $40

SOCIAL MEDIA MARKETING

From $99

DIGITAL SIGNAGE

From $500

Bảng giá Go Check in

Package 1

GO CHECK IN BASIC

Không giới hạn members

Unlimited Member
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀

Phân loại khách hàng (VIP, New
⠀⠀⠀Customer, Regular, At risk. etc)

Tích điểm cho khách và khách có thể
⠀⠀⠀đổi điểm lấy rewards (Automatic or
⠀⠀⠀Manual Points)

Gửi SMS surveys mời khách viết
⠀⠀⠀reviews cho tiệm (Reward Points,
⠀⠀⠀Survey, Google/ Facebook Reviews)
⠀⠀⠀(SMS Unlimited)

In mã QR Code

 Gửi SMS Happy Birthday và
⠀⠀⠀Gửi SMS Remind khách quay lại
⠀⠀⠀

 Gửi SMS Promotion cho khách.
⠀⠀⠀

Review Assistant:
⠀⠀⠀

  • Phản hồi tự động hoặc thủ công đối với các đánh giá Tốt/Xấu.
  • Cảnh báo đánh giá xấu tới điện thoại di động của chủ tiệm

Package 2

GO CHECK IN STANDARD

SMS + Add-on SMS &
Không giới hạn members

2,500 SMS – $62.5 (2.5c/SMS)
⠀⠀⠀5,000 SMS – $100 (2c/SMS)
⠀⠀⠀10,000 SMS – $180 (1.8c/SMS)

Phân loại khách hàng (VIP, New
⠀⠀⠀Customer, Regular, At risk. etc)

Tích điểm cho khách và khách có thể
⠀⠀⠀đổi điểm lấy rewards (Automatic or
⠀⠀⠀Manual Points)

Gửi SMS surveys mời khách viết
⠀⠀⠀reviews cho tiệm (Reward Points,
⠀⠀⠀Survey, Google/ Facebook Reviews)
⠀⠀⠀(SMS Unlimited)

In mã QR Code

Gửi SMS Happy Birthday và
⠀⠀⠀Gửi SMS Remind khách quay lại
⠀⠀⠀(5,000 Emails + 2,000 SMS)

Gửi SMS Promotion cho khách.
⠀⠀⠀(SMS Add-on)

Review Assistant:
⠀⠀⠀(SMS Add-on)

  • Phản hồi tự động hoặc thủ công đối với các đánh giá Tốt/Xấu.
  • Cảnh báo đánh giá xấu tới điện thoại di động của chủ tiệm

Package 3

GO CHECK IN ADVANCED

Không giới hạn members check in và SMS.

Unlimited SMS
⠀⠀⠀Unlimited Members
⠀⠀⠀

Phân loại khách hàng (VIP, New
⠀⠀⠀Customer, Regular, At risk. etc)

Tích điểm cho khách và khách có thể
⠀⠀⠀đổi điểm lấy rewards (Automatic or
⠀⠀⠀Manual Points)

Gửi SMS surveys mời khách viết
⠀⠀⠀reviews cho tiệm (Reward Points,
⠀⠀⠀Survey, Google/ Facebook Reviews)
⠀⠀⠀(SMS Unlimited)

In mã QR Code

Gửi SMS Happy Birthday và
⠀⠀⠀Gửi SMS Remind khách quay lại
⠀⠀⠀(SMS Unlimited)

Gửi SMS Promotion cho khách.
⠀⠀⠀(10,000 Emails + 5,000 SMS)*

Review Assistant:
⠀⠀⠀(10,000 Emails + 5,000 SMS)*

  • Phản hồi tự động hoặc thủ công đối với các đánh giá Tốt/Xấu.
  • Cảnh báo đánh giá xấu tới điện thoại di động của chủ tiệm

One time set up fee: $100

Phí set-up onetime bao gồm:

 • Set up Go Check-in app, mở account.
 • On boarding hướng dẫn sử dụng GCI và booking simple

*Email và SMS của Promotion và Reviews Assistant được tính chung với nhau.

Bảng giá Go Check in POS

⠀1. POS Lifetime

Package 1

COMBO 1

$899

/ One Time Fee

Tặng Thiết bị Go POS Windows
⠀⠀⠀Core I5
giá $2,200.

Tặng máy PAX A77

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Tặng máy scan QR, barcode dùng
⠀⠀⠀để scan QRcode ticket check in,
⠀⠀⠀hoặc scan barcode/QR Code trên
⠀⠀⠀Giftcard

Tặng 250 cái Giftcard template,
⠀⠀⠀chủ tiệm có thể chọn mẫu.

Package 2

COMBO 2 (POS Mobile)

$399

/ One Time Fee

Tặng Máy Thermal Printer Ethernet
⠀⠀⠀để in receipt & payroll từ POS.

Tặng máy PAX A77

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Tặng máy scan QR, barcode dùng
⠀⠀⠀để scan QRcode ticket check in,
⠀⠀⠀hoặc scan barcode/QR Code trên
⠀⠀⠀Giftcard

Tặng 250 cái Giftcard template,
⠀⠀⠀chủ tiệm có thể chọn mẫu.

(*) Điều kiện bắt buộc: Dùng phần mềm POS trọn đời khi đăng kí kèm dịch vụ cà thẻ Fastboy Payment Merchant Service.

⠀2. POS BASIC

Package 1

GÓI THÁNG

$50

/ Monthly

Không bao gồm các thiết bị

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Package 2

GÓI 2 năm

$600

/ 2 Years

Không bao gồm các thiết bị

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

One time set up fee: $150*

Phí set-up onetime bao gồm:

 • Set up Go POS app, mở account.
 • On boarding hướng dẫn sử dụng phần mềm.

*Free khi đi kèm với dịch vụ Go Checkin

Bảng giá Go Check in POS

⠀1. POS Lifetime

Package 1

COMBO 1

$899

/ One Time Fee

Tặng Thiết bị Go POS Windows
⠀⠀⠀Core I5
giá $2,200.

Tặng máy PAX A77

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Tặng máy scan QR, barcode dùng
⠀⠀⠀để scan QRcode ticket check in,
⠀⠀⠀hoặc scan barcode/QR Code trên
⠀⠀⠀Giftcard

Tặng 250 cái Giftcard template,
⠀⠀⠀chủ tiệm có thể chọn mẫu.

Package 2

COMBO 2 (POS Mobile)

$399

/ One Time Fee

Tặng Máy Thermal Printer Ethernet
⠀⠀⠀để in receipt & payroll từ POS.

Tặng máy PAX A77

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Tặng máy scan QR, barcode dùng
⠀⠀⠀để scan QRcode ticket check in,
⠀⠀⠀hoặc scan barcode/QR Code trên
⠀⠀⠀Giftcard

Tặng 250 cái Giftcard template,
⠀⠀⠀chủ tiệm có thể chọn mẫu.

(*) Điều kiện bắt buộc: Dùng phần mềm POS trọn đời khi đăng kí kèm
dịch vụ cà thẻ Fastboy Payment Merchant Service.

⠀2. POS BASIC

Package 1

GÓI THÁNG

$50

/ Monthly

Không bao gồm các thiết bị

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Package 2

GÓI 2 năm

$600

/ 2 Years

Không bao gồm các thiết bị

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

One time set up fee: $150*

Phí set-up onetime bao gồm:

 • Set up Go POS app, mở account.
 • On boarding hướng dẫn sử dụng phần mềm.

*Free khi đi kèm với dịch vụ Go Checkin

Bảng giá SEO & Website

⠀1. Dịch vụ thiết kế website + Hosting

Package 1

GÓI 1 năm

$599

Lựa chọn mẫu website theo tiêu
⠀⠀⠀chuẩn SEO

Set up Domain & Hosting 1 năm

Package 2

GÓI 3 năm

$899

Lựa chọn mẫu website theo tiêu
⠀⠀⠀chuẩn SEO

Set up Domain & Hosting 3 năm

⠀2. Dịch vụ SEO hàng tháng

Package 1

SILVER PACKAGE

$59

/ Month

Website maintenance, update giờ
⠀⠀⠀hoạt động và các service Tiệm nếu
⠀⠀⠀có thay đổi

Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm
⠀⠀⠀có chiến dịch quảng cáo trên
⠀⠀⠀website. Nhằm thu hút khách hàng
⠀⠀⠀mới đến Tiệm và khuyến khích
⠀⠀⠀khách hàng cũ quay lại Tiệm

Package 2

GOLD PACKAGE

$79

/ Month

Website maintenance, update giờ
⠀⠀⠀hoạt động và các service Tiệm nếu
⠀⠀⠀có thay đổi

Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm
⠀⠀⠀có chiến dịch quảng cáo trên
⠀⠀⠀website. Nhằm thu hút khách hàng
⠀⠀⠀mới đến Tiệm và khuyến khích
⠀⠀⠀khách hàng cũ quay lại Tiệm

Marketing Cho Tiệm Nails trên trang
⠀⠀⠀nhất Google Search

Package 3

DIAMOND PACKAGE

$149

/ Month

Website maintenance, update giờ
⠀⠀⠀hoạt động và các service Tiệm nếu
⠀⠀⠀có thay đổi

Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm
⠀⠀⠀có chiến dịch quảng cáo trên
⠀⠀⠀website. Nhằm thu hút khách hàng
⠀⠀⠀mới đến Tiệm và khuyến khích
⠀⠀⠀khách hàng cũ quay lại Tiệm

Marketing Cho Tiệm Nails –
⠀⠀⠀SEO Top 5 trên trang nhất
⠀⠀⠀Google Search

Bảng giá Go Booking

Package 1

Go Booking Full

Dành cho tiệm dưới 15 thợ

$40

/ Month

Promotions*:

Free Set Up fees

50% Off Monthly Fee

*Khi đi kèm dịch vụ Go Check In

Package 2

Gói BOOKING UNLIMITED

KHÔNG giới hạn số lượng thợ

$65

⠀/ Month

Promotions*:

Free Set Up fees

50% Off Monthly Fee

*Khi đi kèm dịch vụ Go Check In

* SPECIAL

BOOKING SIMPLE: phần mềm đặt hẹn (giới hạn 1-5 thợ) được FREE khi đi kèm dịch vụ Go Check in hay Go Checkin POS

Bảng giá Social Media Marketing

Package

Gói Social Media Marketing

Không giới hạn số lượng hình upload lên các Mạng xã hội

Các hình ảnh sẽ được chỉnh sửa bắt mắt bằng việc tăng độ sáng,
⠀⠀⠀thêm logo, phone tiệm và địa chỉ tiệm cho từng tấm hình.

Nếu anh/chị có nhu cầu chạy quảng cáo trả tiền cho Facebook
⠀⠀⠀công ty sẽ tạo chiến dịch quảng cáo, anh/chị sẽ trả tiền chạy Ads
⠀⠀⠀trực tiếp cho Facebook tùy theo budget marketing của anh/chị.

One time set up fee:  $150

  • Setup + Xác nhận business của tiệm trên Google/Facebook/Instagram
  • FREE SETUP FEE nếu khách hàng đã đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của Fastboy
  • Chi phí monthly chưa bao gồm phí chạy Ads trên Fanpage Facebook & Instagram

Bảng giá Digital Signage

Package

GÓI Digital Signage

One time Set-up

Design 1 video theo Template gồm 10-15 slides, free thêm 5 slides
⠀⠀⠀(One-time design), lưu video vào USB trình chiếu trên TV trọn đời

Thiết bị USB được lưu sẵn video ship về tiệm:
⠀⠀⠀+ Thêm 1 USB trở đi giá $25/thiết bị
⠀⠀⠀+ Khách Canada trả thêm $30/thiết bị

Unlimited text edit ($15 / Lần chỉnh sửa design)

* Extra Slides:

Thêm 2 Slides: $100
Thêm 5 Slides: $200

ĐĂNG KÝ NGAY

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
MIỄN PHÍ VỀ DỊCH VỤ

  ĐĂNG KÝ NGAY

  VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN
  ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ DỊCH VỤ